گفتگوی تلفنی سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه با مشاور امنیت ملی ایالات متحده امریکا

پایگاه خبری / تحلیلی نگامدر این دیدار تحولات موجود در عراق و ایران مورد بررسی قرار گرفت

ابراهیم کالین سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه گفتگویی تلفنی با رابرت اوبرین مشاور امنیت ملی ایالات متحده امریکا انجام داد.

بر اساس بیانیه منتشره از دفتر سخنگوی ریاست جمهوری، گفته شد که در این دیدار در خصوص وضعیت امنیتی در لیبی  و سوریه، تبادل نظر شده و در رابطه با برقراری آتش بس به اهمیت حمایت ترکیه نیز تاکید گردیده است.

در دیدار مذکور همچنین تحولات موجود در عراق و ایران نیز مورد بررسی قرار گرفته و دعوت ترکیه برای خویشتن داری، تکرار شد.