گل به خودی ظریف و خوشحالی حاکمیت

سلمان هادوی

سخنان اخیر ظریف که با اهداف کاملا سیاسی توسط خود وابستگان به حاکمیت و راس هرم قدرت در ایران در حساس ترین زمان ممکن منتشر شد
گل به خودی ظریف بود
آنجا که ظریف می بایست سکوت کرد
و آنجا که نمی بایست سخن گفت
حاکمیت هم از این فرصت تاریخی که بدست آورد استفاده کرد
عامه مردم قطعا هیچگاه در عالم سیاست بازی خوان و بازیکن نبوده اند
و با بازی های پیچیده سیاسی آشنا نبوده و نیستند
سخنان اخیر ظریف دستاویزی شد برای حاکمیت و تندروها که دستاوردهای ۸ساله دستگاه دیپلماسی کشور و خصوصا برجام را نفی کنند و بخواهند بر آنانی که به نفع مردم در این ۸سال فعالیت کنند تاخته شود و مورد حمله قرار بگیرند
فضاسازی های اخیر دلواپسان راجع به پنجمین سالگرد عملیات خان طومان خود سند محکمی ست بر خوشحالی هیات حاکمه از انتشار سخنان ظریف
مردم در مورد حضور ایران در سوریه و عراق و لبنان و فلسطین و یمن و … معترض بودند
کلاهی گشاد در تمام این سال ها بواسطه سپاه و رهبری بر سر مردم رفته بود
مردم به حضور زیان بار سپاه در سوریه آگاه شده بودند اما به یکباره بعد از سخنان ظریف ، جوسازی ها و جعل لحظات انقلابی به کمک دلواپسان آمد
حالا فضای مجازی پر است از عکس های عملیات خان طومان
و بازی چند باره حاکمیت با احساسات پاک مردم
و سوء استفاده حاکمیت از شهید و شهدا
بازی داشت به نفع مردم تغییر میکرد اما…