گماشتگان دولت روحانی در امریکا در حال کلاهبرداری از مردم داخل کشور

محمد ارسلانی

شاید اولش غیرواقعی و غیر معمول به نظر برسد

انتخاب یک تیتر مناسب برای ظلمی که

گماشتگان دولت روحانی بواسطه حضورشان در امریکا و با سواستفاده از امکانات حکومتی ایرانی در آنجا در اختیارشان است اما متاسفانه

اصل خبر درست می باشد

این افراد با بهره گیری از فضای مجازی و شناسایی چهره های مشهور و مهم در عرصه های مختلف هنری و انتخاب طعمه های خود

با نزدیک شدن به این افراد و ارسال عکس های ساختگی از دارایی هایی که در حقیقت متعلق به مردم ایران است

در نقش یک خواستگار ، ابتدا ضمن سواستفاده از سادگی قربانیان با حیل عاطفی آنان را مجذوب خود می نمایند و پس از اطمینان از به تله افتادن طعمه های خود

به بهانه های واهی و به بهانه ازدواج با آنان از آنان پول می گیرند و سر قربانیان خانم را کلاه می گذارند

تحریم ها چنان عرصه را بر این گماشتگان بی مایه تنگ کرده است که به نوامیس ایران و ایرانی هم رحم نمی کنند .

قربانیانی که از دادن پول امتناع می کنند از طرف این گماشتگان دولتی تهدید به انتشار عکس های خصوصی در فضای مجازی می شوند.