گمانه زنی ها درباره حضور محسن هاشمی در انتخابات ۱۴۰۰

شنیده ها

با توجه به عدم ثبت نام محسن هاشمی در انتخابات شورای شهر، احتمال دارد وی شانس خود را برای ریاست جمهوری بسنجد.

در برخی از محافل سیاسی از محسن هاشمی به عنوان یک گزینه انتخابات ریاست جمهوری نام برده می شود. با توجه به اینکه وی در انتخابات شورای شهر تهران ثبت نام نکرده، احتمال مذکور قوت گرفته است.

اما پیش بینی ها بر این است که با توجه به عدم برخورداری از سابقه اجرایی موثر، شورای نگهبان صلاحیت وی را تایید نمی کند.