یارانه‌ها برای مهر تغییر می‌کنند؟

شنیده ها

به رغم وجود گمانه‌زنی‌های بسیار برای افزایش یارانه‌ها و یارانه جدید، دولت جدید هنوز برای افزایش یا کاهش یارانه‌ها تصمیم قطعی نگرفته، بنابراین دو یارانه نقدی و معیشتی بنزین در ماه آینده نیز واریز می‌شود.

یارانه معیشتی مردم در مهر حدود دو هفته دیگر پرداخت می‌شود. خانواده‌های یک نفره ۵۵ هزار تومان، خانواده‌های دو نفره ۱۰۳ هزار تومان، خانواده‌های سه نفره ۱۳۸ هزار تومان، خانواده‌های چهار نفره ۱۷۲ هزار تومان و خانواده‌های پنج نفره و بیشتر ۲۰۵ هزار تومان یارانه معیشتی می‌گیرند.

یارانه نقدی نیز براساس زمانبندی باید در روز بیستم مهر به حساب سرپستان خانوار واریز شود و همه‌ی خانوارهای مشمول مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به‌ازای هر یک از اعضای خانواده دریافت می‌کنند.

علاوه بر این در هفته اول مهر چهارمین نوبت وام ضروری ۱۰ میلیون تومانی به حساب بیش از ۲۰ هزار نفر واریز می‌شود.