یاران جلیلی شروع کردند؛ چه کسی با برنامه‌تر است؟!

شنیده ها

بعد از اینکه یار کمکی ابراهیم رئیسی (سعید جلیلی) با احراز نشدن صلاحیت علی لاریجانی کارکرد اصلی خود در مناظرات را از دست داد، او و حلقه فکری نزدیکش در تدارک برنامه برای معرفی جلیلی به عنوان کاندیدای اصلی هستند.

در همین زمینه و برای متقاعد کردن جبهه اصولگرا که کاندیدای اول و اصلی‌اش را ابراهیم رئیسی معرفی کرده اقدامات تیم رسانه‌ای سعید جلیلی آغاز شده است.

امیرحسین ثابتی از اعضای ارشد رسانه‌ای پایداری و همراه سعید جلیلی در مذاکرات هسته‌ای در نظرسنجی توئیتری با طرح سوال «با برنامه‌ترین کاندیدای جبهه انقلاب چه کسی است» ضمن حذف معنادار نام محسن رضایی از نظرسنجی به دنبال بهره برداری رسانه‌ای آینده محور برای سعید جلیلی است.

در نظرسنجی صورت گرفته از سوی ثابتی جلیلی با برنامه ترین کاندیدای جبهه انقلاب انتخاب شده است!