یاری مالی اتحادیه اروپا به مبارزه با ویروس کرونا

پایگاه خبری / تحلیلی نگاماتحادیه اروپا برای مبارزه با ویروس جدید کرونا، بسته یاری مالی ۲۳۰ میلیون یورویی را قبول کرد

اتحادیه اروپا برای مبارزه با ویروس جدید کرونا، بسته یاری مالی ۲۳۰ میلیون یورویی را قبول کرد.

یانز لینارسیک عضو کمیسیون مدیریت بحران اتحادیه اروپا طی سخنانی در جلسه مطبوعاتی ترتیب یافته در بروکسل پایتخت بلژیک با اشاره براینکه، کووید – ۱۹ در ۲۹ کشور شیوع یافته و موجب مرگ حدود ۲ هزار و ۶۰۰ نفر گردیده است، اظهار داشت، کشورهای عضو بایستی بشکلی هماهنگ و برابر عمل بکنند.  

لینارسیک ضمن ابراز اینکه، اتحادیه اروپا برای مبارزه با ویروس جدید کرونا، بسته یاری مالی ۲۳۰ میلیون یورویی را قبول کرده است، تصریح کرد، بخشی از یاری به سازمان بهداشت جهانی انتقال داده شده و بخش دیگر نیز برای استفاده در فعالیتهای تحقیقاتی کشورهای عضو و شریک مورد استفاده قرار خواهد گرفت.