یاشار سلطانی خبر داد : برکناری امیر قطبی یکی از دوستان نزدیک و حامیان مهدی تاج از دادسرای فرهنگ و رسانه

پایگاه خبری / تحلیلی نگام ، یاشار سلطانی از برکناری قطبی از دادسرای فرهنگ و رسانه خبر داد.

قاضی قطبی به طور ناگهانی از سرپرستی دادسرای فرهنگ و رسانه برکنار و دلفانی جایگزین او شد.

امیر قطبی معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای فرهنگ و رسانه دیشب بطور ناگهانی برکنار و دکتر دلفانی جایگزین او شد.

مراسم تودیع و معارفه قطبی و دلفانی صبح دیروز انجام شد.

دلفانی پزشک است. او بازپرس شعبه ۹ دادسرای جرایم پزشکی بود.

قاضی قطبی یکی از دوستان نزدیک و حامیان مهدی تاج محسوب می‌شود که در ابتدا به عنوان عامل اصلی نهادهای امنیتی وارد دستگاه قضایی شد و به سمت سرپرستی دادسرای فرهنگ و رسانه منصوب شد.

پرونده‌سازی برای مدیران مسئول، روزنامه‌نگاران، عکاسان و دیگر فعالان رسانه با هدف توقیف روزنامه‌ها، اصلی‌ترین دلیل حضور وی در این پست مهم قضایی بود.