یامین پور انتصابی پرحاشیه در وزارت ارشاد

شنیده ها

اتفاقات عجیب زیادی در حال روی دادن است.

یک وضعیت کاریکاتوری ایجاد شده است که بازیگردان یعنی اتاق فکر بیت رهبری با محوریت مجتبی خامنه ای و سازمان اطلاعات سپاه ، نیز فقط برخی مسائل خاص برایش مهم است و شکل کاریکاتوری رده های میانی را مد نظر قرار نمی دهد.

به عنوان مثال در یک اقدام عجیب وحید یامین پور قرار است به معاونت فرهنگ وزارت ارشاد برسد.

فردی که هم محکومیت قضایی داشته و هم مقام دوست بودن خود را در دور زدن جبهه قدیمی و نزدیکی به قالیباف برای رسیدن به پست در مجلس نشان داده و هم دارای اما و اگر های جدی می باشد.

یامین پور همچنین روابط حسنه ای حتی با قالیباف نداشته و دارای حاشیه های بسیار زیادی است.

انتصابی که اسماعیلی و تا حدودی رئیسی را دچار حاشیه خواهد کرد.

حاشیه های این دولت به واسطه برخی انتصابات بسیار بالا خواهد گرفت.