یامین پور که با توپ پر اتهاماتی را متوجه صدا و سیما کرده ، اکنون حتی با وساطت همسر رئیسی نتوانسته روسای سابق خود را از شکایت منصرف کند

وحید یامین پور پس از آن که او را در لیست سی نفره اصولگرایان برای انتخابات مجلس از حوزه انتخابیه تهران قرار ندادند ، با توپ پر اتهاماتی را متوجه صدا و سیما کرد.

البته این سرنوشت محتوم تمام انقلابیون به ویژه جوانان انقلابی است که وقتی از امتیازهای خاص محروم شدند دست به افشاگری می زنند و زمین و آسمان را به هم می دوزند ، کاری که یامین پور با روسای سابق خود کرد.

این افشاگری ها به مذاق صدا و سیمایی ها خوش نیامد و بر علیه یامین پور شکایت کردند و برای او پرونده ای تشکیل دادند.

شنیده شده یامین پور مجری سابق شبکه٣ سیما که فکر نمی کرد کار به این جا برسد ، با کشاندن پای جمیله علم الهدی همسر ابراهیم رئیسی در پرونده خود برای وساطت با صدا و سیما به دنبال صرف نظر کردن این نهاد از شکایت خود بابت اتهام توهین و افترا شد.

اما گویا این پیگیری ها در نهایت جواب نداده و موثر واقع نمی شود و صدا و سیما شکایت خود را پیگیری کرده که در نهایت منجر به صدور کیفر خواست جناب یامین پور می شود.

نکته قابل توجه در این مسئله عدم دخالت ابراهیم رئیسی در پرونده و عدم پذیرش وساطت همسر خود بوده که به اجرای روند عادی پرونده تاکید داشته است.