یزید و منافقینِ خائن؛ بی آبرویند، کاری نکنیم عامل اعتبار منافقین و یزید شویم!

✍️حسین جعفری

دیدن تصویر ذیل، آتشی جانکاه در درون هر مومن و علاقمند به امام حسین(ع) ایجاد می کند. اینکه از کجا به کجا رسیدیم، چه می کنیم و به کجا می رویم؟! چه کردیم که از “حسین وارث آدم” به اینجا برسیم که این بگویند و این بشنویم و ببینیم. این تذهبون!

وقتی نتیجه و ثمره چهار دهه مدیریت فقهاء و حاکمیت دینداران بر کشور، این حدِ فاجعه بار از فقر و فلاکت و بدبختی مردم ایران است. و وقتی مدنی ترین شکل اعتراضاتِ مردم ( راهپیمایی های سکوت۸۸) را به منافقین خائن وصل کرده تا زمینه ی برخورد تند فراهم شود! وقتی برای برخورد شدید با اعتراضات طبقات فرودست جامعه (همان مستضعفان سابق!) در ۹۶ و ۹۸ در حالی اعتراضات را به سلطنت طلبها و منافقین وطن فروش وصل می کنید که اکثریتِ نسل جوان حتی نام راهبران آن فرقه خائن را نشنیده اند، تصور نکنید‌ که موفق شده اید!!

“تهمت بی‌دینی و همراهی با قدرت‌های بیگانه مستکبر و افراد بدنام و جریان‌های منحوسی چون منافقین به فرض آنکه به حذف فیزیکی تعدادی از خدمتگزاران به اسلام و مردم منتهی شود، ناشی از چشم بستن به ماهیت مشکلات ملی کشور است. من به‌عنوان یک دلسوز می‌گویم منافقین با خیانت‌ها و جنایت‌های خود مرده‌اند شما برای کسب امتیازهای جناحی و کینه‌ورزی آنها را زنده نکنید. گیرم که چند روز با دستگیریها، خشونت ها، تهدیدها و بستن دهان روزنامه ها و رسانه ها سکوت برقرار گردید، تغییر قضاوت مردم را نسبت به نظام چگونه حل می کنید؟ تخریب مشروعیت را چگونه جبران می نمائید؟( میر حسین موسوی) وقتی منتقدان؛ به منافقین و سلطنت طلبها تشبیه و یا وابسته ی به آنان معرفی می شوند، برای خود وجاهت نمی خریم. بلکه در ضمیر ناخود آگاه مردم خصوصاً نسلی که خیانت منافقین را ندیده اند این نقش می بندد که اگر آن زمان هم در برابر منافقین امثال اینها که امروز در برابر مردم هستند؛ قرار داشتند پس منافقین حق دارند!

وقتی برای توجیه اعمال و رفتار خود، منتقدان به یزید تشبیه می شوند و مسئولین در اردوگاه امام معصوم (بلکه امام و حق مطلق) معرفی می گردند، نه تنها آبرویی کسب نشده که شوربختانه، برای یزید ملعون آبرو خریده می شود!

باور کنید در تقابل تاریخیِ امام حسین(ع) و یزید، یزید ثابت است اما وقتی بجای امام حسین و اقدامات عاقلانه و سدید امام، دیگران را به جای امام نشانده تا هاله ایی از تقدس ایجاد شود! نه تنها از عصمت و آبروی امام بهره ای برده نمی شود که فقط امام حسین(ع) تخریب می گردد!

آقایان مقامات؛ شما که دم از دین و تبلیغ دین می زنید! چرا اصرار دارید در مواجهه با منتقدان، هاله ایی از تقدس بر حاکمان بکشید و برای کسبِ پشتوانه ای برای نظریات سیاسی خود مدعی شوید “که حکمران در مقابل مردم مسوول نیست بلکه او فقط در برابر خدا مسوول است.” تا افراد فکر کنند”اگر خدا را قبول کنند، استبداد قدرت های مطلقه را نیز باید بپذیرند.” و مردم هم”آزادی اجتماعی را ترجیح” دهند.(شهید مطهری)

شما را به خدا اینقدر به دین، مقدسات دینی و امام حسین ظلم نکنید و بهانه بدست نااهلان ندهید!