یوسف محبوبیان ایرانی امریکایی ۱۰۲ ساله مقیم کالیفرنیا به قتل رسید

پایگاه خبری / تحلیلی نگام_ یوسف محبوبیان از ایرانیان امریکایی که بیش از ۲۵ سال بود که در شهر لیک انسینو در کانتی لس انجلس زندگی می کرد روز پنج شنبه ۱۸ مارچ ۲۰۲۱ توسط یک روان پریش در منزل مسکونی خود به قتل رسید.

یوسف محبوبیان در زمان مرگ ۱۰۲ ساله بود. قاتل که مجهز به چاقو و تبر بوده توسط پلیس دستگیر شده است.

یوسف محبوبیان به همراه همسر خود که ۶۵ سال پیش با او ازدواج‌کرده بود در این خانه زندگی می کرد.

جیسون شکیب یکی از نوه های مقتول در گزارش به پلیس می گوید زمانی که با جسد روبرو می شود گمان می‌کند او سر خورده و افتاده است ولی بعدا متوجه زخم های به جا مانده از ضربات چاقو‌ می شود.

پلیس نام قاتل را Adam Dimmerman اعلام کرده است که در حال حاضر به اتهام قتل و هم چنین خشونت علیه شهروند ۳۴ ساله دیگری در بازداشت به سر می برد.

✍️ دیدگاه شما 🙏