یونان بخشی از بدهی کشور به صندوق بین المللی پول را پرداخت خواهد کرد

پایگاه خبری / تحلیلی نگامیونان برای پرداخت بخشی از بدهی کشور به صندوق بین المللی پول رسما اقدام کرده است

کیریاکوس میچوتاکیس نخست وزیر یونان اعلام داشت که برای پرداخت بخشی از بدهی کشور به صندوق بین المللی پول رسما اقدام کرده اند.

میچوتاکیس در حسابهای سایتهای اجتماعی اعلام داشت: “یونان امروز درخواست خود مبنی بر پرداخت زودهنگام بدهی وامی صندوق بین المللی پول را اعلام کرد.”

وی اظهار داشت، بدین ترتیب با افزایش امنیت کشورش، در منابع دارایی یونان، صرفه جویی نیز خواهد نمود.

از سوی دیگر هریستوس استیکوراس وزیر دارایی یونان، پیشنهاد رسمی خود را به مکانیزم ثبات اروپا و گروه یورو نیز اعلام کرد.