یونان: در موضوع کمک مالی اروپا به پناهجویان حق با اردوغان است

نگام ، بین الملل _ معاون وزیر سیاست مهاجرت یونان گفت رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه حق دارد به عدم پایبندی اتحادیه اروپا به تعهد کمک مالی برای پناهندگان سوری در ترکیه اعتراض کند.

 

به گزارش آناتولی فارسی ، یانیس بالافاس، معاون وزیر سیاست مهاجرت یونان با تاکید بر اینکه اتحادیه اروپا به تعهد خود بر اهدای کمک مالی به پناهندگان سوری ساکن در ترکیه عمل نکرده است، گفت: از اینکه رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در این باره سخن می گوید، حق با اوست.

بالافاس با بیان اینکه اتحادیه اروپا مجبور به پرداخت مبلغ متعهد شده است، اظهار داشت: “اتحادیه اروپا مجبور به تامین مالی کل زیرساخت اردوگاه‌های ۳.۵ میلیون پناهنده سوری ساکن ترکیه است. هر چند که اتحادیه اروپا به ترکیه وعده پرداخت مبلغی داده است، در پرداخت آن تاخیر می کند. به دلیل اختلاف به وجود آمده میان کمیسیون و برخی کشورهای عضو این اتحادیه در جمع‌آوری این مبلغ تاخیر می کند. از اینکه دوست دارم صمیمی باشم در این موضوع حق با اردوغان است”.