یَوم‌َ تُبلَی‌ السَّرائِرُ‌ / یادداشت

✍️حسین ثنایی نژاد

مگر روز قیامت است که این همه رازهای مگو برملا می شود؟! این چه رسوایی است که هر چهار سال یک بار برپا می شود و بعد هم انگار که هیچ اتفاقی نیافتاده است. آنها که فسادهایشان بر ملا می شود، پست بالاتری می گیرند و هیچکس هم نمی گوید آن کسی که راز بر ملا کرد اگر دروغ گفت چرا همچنان سرش بالاست و هیچکس از او بازخواست نمی کند و اگر راست گفته چرا به اتهام هایی به این بزرگی که او زده کسی رسیدگی نمی کند و متهمین سرشان بالاست و بالانشین و مستقر بر سریر قدرت؟

چرا رسوایی ها اینقدر طبیعی شده اند؟ و چرا هیچکس را پروا نیست از اینکه متهم شود یا متهم کند؟ و چرا هیچکس به این همه اتهام های وحشتناک رسیدگی نمی کند؟!

باور کنید روزی همه چیز فرو خواهد ریخت. دلخوش مباشید که سالهاست هر چهار سال “بگم بگم” شروع می شود و می گویند و رسوایی می آفرینند و بعد همه چیز به بی خیالی سپرده می شود. می گویم به بی خیالی و نه به فراموشی، چون اینها فراموش نشدنی است، این زخم ها کهنه می شوند ولی التیام نمی یابند! باور کنید تن نحیف جامعه را بیش از این طاقت نیست. به این رسوایی ها پایان دهید، قبل از آنکه همه چیز پایان یابد!

امروز آقای غرضی گفته است پنج هزار نفر از فرزندان مسئولان در آمریکا زندگی می کنند با دلارهای مردم! او همچنین هر سه قوه را متهم به رانت خواری کرده است!

اینها را مردم سالهاست می دانند و در همه گروه های مجازی و حقیقی مطرح می کنند، ولی بیان صریح آنها از زبان کسی که مدتی استاندار و وزیر بوده و کاندیدای ریاست جمهوری، رسمیت شرم آوری به آنها می دهد.