یکی ازجزایر فنلاند که فقط ۹ نفر در آن زندگی می‌کنند