یکی از تاریخی‌ترین نمازجماعت‌های جمهوری‌اسلامی

یکی از تاریخی‌ترین نمازجماعت‌های جمهوری‌اسلامی