یکی از عجیب‌ترین سرقت‌های آثار تاریخی ایران

پایگاه خبری / تحلیلی نگام ، یکی از عجیب‌ترین سرقت‌های آثار تاریخی مربوط به لوح زرین کاخ آپاداناست. اثری که در سال ۱۳۱۲ از کاوش‌های زیر ستون‌های اصلی کاخ آپادانا تخت جمشید به دست آمد.

اواخر دهه هفتاد مشخص شد که این اثر در موزه ملی نیست. امین اموال و رییس وقت موزه ملی اعتراف کرد آب کرده، فروخته و پیکان خریده.

هیچ‌کس هنوز باور نکرده که یک باستان شناس اثری بی‌قیمت رو تکه تکه و آب کرده باشد.

بعدها گفته شد که او به جریمه و زندان محکوم شده و یکی از الواح هخامنشی تخت جمشید رفت که رفت.

درباره لوح هخامنشی تردید بسیاری به اعترافات فرد ذکر شده وجود دارد.

این گزینه آب کردن غیر قابل باوره. …. راز سر به مهر این پرونده شاید سال‌ها بعد افشا شود.

این هم ترجمه لوح که به لوح‌ها پی بنای کاخ آپادانا تخت جمشید معروف هستند: داریوش، شاهِ بزرگ، شاهِ شاهان، شاهِ سرزمین‌ها، فرزند ویشتاسپ، (یک) هخامنشی.

گوید داریوش شاه: این شاهی، که من دارم، از سکاهایی که آنسوی سغد (هستند)، تا حبشه؛ از هند تا لودیه (است) و اهورَمزدا، که بزرگترین خدایان (است)، آن را بمن ارزانی داشت. اهورَمزدا مرا و خاندانم را بپایاد! / احسان رستمی‌پور(ترجمه لوح:سهیل دلشاد)