یکی یکی حذف شدند ، تا حذف به خود بنیانگذار جمهوری اسلامی هم رسید

با توجه به حذف نام بنیانگذار جمهوری اسلامی از بیانیه ۲۲ بهمن امسال و نام نبردن از او، کاربران با تغییر عکس‌های انقلاب به این مسئله واکنش نشان دادند.

✍️ دیدگاه شما 🙏