یک‌چهارم جمعیت کل جهان از سوءتغذیه و گرسنگی رنج در خطرند

  • حامد تقوی
  • .

خبر هولناک است. تعداد افرای که در جهان از ‌نبود امکانات و همچنین نداشتن دسترسی به خوراک مناسب رنج می‌برند به دو میلیارد نفر رسیده است. این اتفاق در حالی است که تولید مواد خوراکی افزایش چشمگیری داشته است. سالانه میلیون‌ها نفر در اثر گرسنگی جان خود را از دست می‌دهند.
به این ترتیب، یک‌چهارم کل جمعیت جهان به خوراک مناسب دسترسی ندارند. همین آمار حکایت از آن دارند که سالانه بین ۹ تا ۳۶ میلیون نفر در سطح جهان در اثر گرسنگی و سوءتغذیه جان خود را از دست می‌دهند.

گرمایش زمین و همچنین رویارویی‌های نظامی و جنگ‌های محلی نیز از جمله عواملی هستند که دسترسی یک‌چهارم جمعیت جهان به مواد خوراکی را دشوار ساخته و به بحران گرسنگی دامن می‌زنند.

سازمان های حقوق بشری همه به اتفاق هم این هشدار را به کشور ها داده‌اند اما برای بازدارندگی ، هیچ امکان دیگری ارائه نمی دهند.