یک اشتباه فجیع انسانی دیگر در راه است؟

محمد ارسلانی

در بحبوحه شیوع کرونا در کشور

و درگیر بودن ذهن مردم برای زنده ماندن

و در امان ماندن از این ویروس نحس و شوم

بسیاری از اتفاقات قبل از آن و فجایعی که حکومت به بار آورد

در حال فراموش شدن می باشد

دیگر کسی از چندهزار نفر شهدای آبان ۹۸ چیزی نمی گوید

دیگر خبری از جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی

و دلیل واقعی کشتار آن همه انسان بوسیله موشک بر فراز تهران نیست

اما گویا اتفاقی شوم تر و تلخ تر در راه است

رهبر ایران زیرکانه با ورود به بحث دخالت اجنه در امور کشور

قصد دارد فاجعه ای بزرگتر را

بوسیله دست های پنهان پشت پرده در سپاه رقم بزند

و این بار راحت و سریع آن را به گردن اجنه و سحر و جادو بیندازند

باور کنید حاکمیت قصد دارد دست به یک کشتار گسترده بزند

✍️ دیدگاه شما 🙏