یک بودجه دیگر برای صداوسیما؛ ۲ هزار میلیارد تومان برای تولید محتوا در فضای مجازی

پایگاه خبری / تحلیلی نگام _ صداوسیما از بودجه سال آینده ۲۶۰۰ میلیارد تومان سهم دارد. مقرر هم شده که تا سقف ۱۵۰ میلیون یورو از صندوق توسعه ملی برایش در نظر گرفته شود.


یک اعتبار جداگانه ۲ هزار میلیارد تومانی برای تولید محتوا در فضای مجازی هم به صداوسیما و چند سازمان دیگر اختصاص یافته و البته یک درصد اعتبارات تملک دارایی دستگاه‌های اجرایی نیز برای صداوسیما کنار گذاشته شده، اما گویا این‌ها همه دریافتی‌های صداوسیما نیست.


چراکه مثلا حق پخش ورزش که در آن رقم اندکی برای وزارت ورزش در نظر گرفته شده و مابقی درآمد تبلیغات برای خود تلویزیون باقی مانده و البته صداوسیما همان رقم اندک را نیز پرداخت نکرده، از بودجه‌های پنهان این سازمان است.