یک تحلیلگر مسائل اقتصادی: رشد اقتصادی امسال به منفی ۱۰ تا ۱۲ درصد می‌رسد

پایگاه خبری / تحلیلی نگام ، محمود جامساز بیان کرد: برای امسال پیش بینی می‌کنم که رشد اقتصادی به منفی ۱۰ تا ۱۲ درصد سقوط کند

به گزارش ‌«نود اقتصادی»، محمود جامساز، تحلیلگر مسائل اقتصادی اظهار داشت: برای امسال پیش بینی می‌کنم که رشد اقتصادی به منفی ۱۰ تا ۱۲ درصد سقوط کند زیرا، در سه ماهه ابتدایی سال در آمارهای رسمی دولتی، رشد اقتصادی ۳.۵ درصد منفی بوده که با ادامه پیدا کردن آن تا پایان سال به همین ارقام یعنی به منفی ۱۰ تا ۱۲ درصد می‌رسد که علت را باید در ساختار اقتصاد دولتی سیاسی، سیاستگذاری‌های انفعالی، انسداد منابع ورود ارز به کشور، نرخ سرمایه گذاری منفی و خروج سرمایه از کشور جستجو کرد.