یک سوم قطعه سازان کشور یا تعطیلند یا نیمه تعطیل/ ۱۵۰ هزار کارگر تعلیق شده‌اند

پایگاه خبری / تحلیلی نگام ، آرش محبی نژاد با بیان اینکه متأسفانه حدود ۴۰۰ واحد قطعه ساز در حالت نیمه تعطیل یا تعطیل به سر می‌برند، گفت: ۵۵۰ هزار نفر کارگر در صنف قطعه سازی وجود دارند که بیش از ۱۵۰ هزار نفر از این تعداد در حالت تعلیق به سر می‌برند.

به گزارش «نود اقتصادی»، آرش محبی نژاد، دبیر انجمن قطعه سازان خودرو اظهار داشت: تعداد کل قطعه سازان در کشور حدود ۲ هزار واحد است که ۸۰۰ واحد آن‌ها شامل زیرپله ای‌ها و واحد‌های بدون شناسنامه کوچک می‌شود.

وی بیان کرد: از تعداد کل ۱۲۰۰ واحد قطعه ساز دارای شناسنامه تقریباً ۷۰۰ واحد با خودروسازان ارتباط مستقیم دارند و متأسفانه حدود ۴۰۰ واحد قطعه ساز در حالت نیمه تعطیل یا تعطیل به سر می‌برند، روی هم رفته در حال حاضر از نصف توان قطعه سازی در کشور استفاده می‌شود. با اینکه فقط نیمی از توان تولیدی قطعه سازان کشور فعال است، تمام تولیدات قطعه در کشور به راحتی به فروش می‌رسد.

دبیر انجمن قطعه سازان خودرو افزود: ۵۵۰ هزار نفر کارگر در صنف قطعه سازی وجود دارند که بیش از ۱۵۰ هزار نفر از این تعداد در حالت تعلیق به سر می‌برند.