یک عامل انتحاری در شهرستان اسکندرون خود را منفجر کرد

پایگاه خبری / تحلیلی نگامپلیس در خلال بازرسیهای عادی در یک پست ایست و بازرسی، به دو سرنشین یک خودرو مشکوک شد و مبادرت به تعقیب این خودرو کرد

به گزارش ت رت فارسی، در استان حاتای ترکیه یک تروریست به هنگام فرار از پلیس خود را منفجر کرد.

در شهرستان اسکندرون از توابع حاتای، پلیس در خلال بازرسیهای عادی در یک پست ایست و بازرسی، به دو سرنشین یک خودرو مشکوک شد و مبادرت به تعقیب این خودرو کرد.

یکی از این دو تروریست در خلال عملیات تعقیب و گریز خود را منفجر کرد.

عملیات پلیس برای دستگیری دیگر تروریست فراری ادامه دارد.

در این حادثه یک مامور پلیس به شکل سطحی زخمی شد.