یک فسایی رئیس ستاد انتخاباتی لاریجانی می شود

شنیده ها

شنیده ها حاکی ست علی لاریجانی مسئولیت ستاد انتخاباتی خود را به محمد جعفری یار نزدیک خود سپرده است.

او مسئول دفتر لاریجانی در مجلس بود.

حسین انتظامی معاون سینمایی وزارت ارشاد دولت روحانی نیز دیگر چهره مهم و تاثیر گذار ستاد لاریجانی است.

سردار جوادی معروف به جعفری از فرماندهان سابق سپاه پاسداران و رئیس دفتر علی لاریجانی در مجلس بود که پیشتر معاونت امنیت داخلی شورای عالی امنیت ملی را به عهده داشت.

او در زمان علی لاریجانی عضو تیم مذاکره کنندگان هسته ای ایران نیز بوده است.