یک قرارداد و اینهمه مخفی کاری!؟

✍️علی سجادی

برای توسعه و پیشرفت هر کشوری در دنیای امروز راهی جز عقلانیت، دوستی و تعامل با جامعه‌ی جهانی و علی الخصوص توسعه روابط با کشورهای بزرگ و صنعتی دنیا وجود ندارد.

بنابراین قرارداد با کشور چین هم میتواند زمینه ساز توسعه اقتصادی و پیشرفت ما باشد

اما این حجم از مخفی کاری در این سند برای چیست؟!

اصلا مگر قرار نبود مجلس در راس امور باشد!؟

مفاد این قرارداد در کجا تنظیم گشته و به تائید و تصویب کدام نهاد مردمی کشور رسیده است!؟

چگونه میشود قراردادی به این بزرگی و با این درجه از اهمیت، حتی در مجلس انقلابی و اصولگرای خودتان هم قرائت نشده و مورد بررسی و کارشناسی نمایندگان قرار نگرفته باشد؟

با این درجه از مخفی کاری آیا مردم حق ندارد بابت امضای این قرارداد نگران باشند؟!

بدون تعارف، در ناکارآمدیتان همین یک مورد بس که امروز پایین ترین جایگاه را در لیست کشورهای دنیا جهت واکسیناسیون کرونا داریم!

دردناکتر اینکه حتی به طور شفاف اعلام نمیشود همان اندک مقدار دُز واکسن وارداتی (حدود هفتصد هزار دُز واکسن بر طبق ادعای سخنگوی سازمان غذاودارو وارد کشور و توزیع شده است) در کجا توزیع شده و به چه کسانی تزریق شده است!

جمعیت کل پزشکان فعال ایران کمتر از صد هزار نفر هستند و اولویت نخست دریافت واکسن نیز بوده‌اند!

چگونه است که تاکنون حتی همان اولویت اول هم بطور کامل واکسینه نشده اند!

این واکسنها به چه کسانی تزریق شده است!؟

بنابراین باید پذیرفت که به لطف مدیریت و حکمرانی شما امروز کشور ما، در یکی از تاریک‌ترین دوران تاریخ خود به‌سر می‌برد

کشور از حیث اقتصادی در سراشیبی انحطاط

از حیث اجتماعی و اخلاقی در حال فروپاشی

از حیث محیط ‌زیست‌ در حال تخریب گستردهٔ منابع حیاتی

از حیث قلمرو سیاسی گرفتار شدیدترین تحریمهای بین‌المللی و در معرض انواع تهدیدات است

حال با این شرایط این نگرانی وجود دارد که در تنظیم مفاد این قرارداد منافع ملی ما بخاطر اعتماد وافر و احساس نیاز بیش از پیش حاکمان ما به شرق، تضمین نشده باشد و حتی تاکیدات قانون اساسی ما نیز نادیده گرفته شده باشد!

یادتان نرود مطابق قانون اساسی در اصل۱۵۳ انعقاد هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگی و دیگر شئون کشور گردد ممنوع است!