یک نظامی مسئول ستاد انتخابات احمدی نژاد شد/ آیا تخلف صورت گرفته است؟؟

شنیده ها

سردار احمد علیرضا بیگی که از کارکنان رسمی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی است، برخلاف قوانین کشور از سوی احمدی نژاد بعنوان مسئول ستاد انتخاباتی او در سال ۱۴۰۰ معرفی شد!

این انتصاب در شرایطی صورت گرفته که طبق ماده ۴۰ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۸۲/۱۰/۹ هرنوع مداخله، شرکت یا فعالیت کارکنان نیروهای مسلح در تبلیغات انتخاباتی ممنوع و جرم تلقی و مرتکبین به شش ماه تا ۳ سال حبس محکوم می گردند.

آیا وزارت کشور و شورای نگهبان به این اقدام مجرمانه جریان احمدی نژاد رسیدگی خواهند کرد ؟