یک وکیل دادگستری: عفو گسترده باید شامل حال همه زندانیان می‌شد

پایگاه خبری / تحلیلی نگام _ یک وکیل دادگستری با اشاره به موضوع عفو گسترده زندانیان گفت: باید این عفو شامل حال همه زندانیان می شد در غیر این صورت اثر وضعی از نظر خشنودی عمومی ندارد.

احمد بشیری در این باره اظهار کرد: اگر عفوی باشد که شامل تمام زندانیان شود، خوب است اما ما زندانیان مختلفی داریم و اگر با عفو گسترده فقط زندانیان معمولی و عادی آزاد شده باشند، مفید به فایده نیست و  اثر وضعی در اصل قضیه که آزاد کردن زندانیان است، ندارد.

وی با طرح این پرسش که باید دید در کمیسیون عفو زندانیانی که مشمول عفو شده‌اند، چه زندانیانی هستند، گفت: آیا عفو گسترده شامل زندانیان امنیتی و سیاسی هم می‌شود؟ ما می‌دانیم همه کسانی که به عنوان زندانیان امنیتی مطرح هستند، مشمول عنوان‌هایی که داده شده نیستند. اگر این زندانیان مشمول این عفو قرار نگرفته باشند، یک نوع تبعیض بزرگ است و عفوی که داده شده  مفید به فایده نیست زیرا فقط یک عده زندانیان معمولی با این عفو آزاد شدند که اثری ندارد.

بشیری افزود: در کل عفویی که داده شده خوب است و با این عفو ۵۰ هزار  زندانی آزاد یا مشمول تخفیف مجازات می شوند اما  باید  شامل حال همه زندانیان می شد زیرا عفویی که شامل حال همه زندانیان نشود، اثری از نظر خشنودی عمومی ندارد.