یک چهارم بیکاران بلندمدت قبلا شاغل بوده‌اند

پایگاه خبری / تحلیلی نگام، بر اساس این گزارش حدود ۲۳.۶ درصد از بیکارانی که طی پنج سال گذشته شاغل بوده‌اند، بیکاری بلندمدت را تجربه کرده‌اند. این در حالی است که این نسبت برای «بیکاران قبلا غیرشاغل» ۵۷.۵ درصد است.

به گزارش اعتمادآنلاین، حدود یک چهارم کسانی که قبلا شاغل بوده‌اند بیکاری بلندمدت را تجربه کرده‌اند. به گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارشی جدید به وضعیت بیکاران بر حسب طول مدت بیکاری پرداخته است.

بر اساس این گزارش حدود ۲۳.۶ درصد از بیکارانی که طی پنج سال گذشته شاغل بوده‌اند، بیکاری بلندمدت را تجربه کرده‌اند. این در حالی است که این نسبت برای «بیکاران قبلا غیرشاغل» ۵۷.۵ درصد است.

در این گزارش آمده است: توزیع نسبی برآورد جمعیت بیکار ۱۵ ساله و بیشتر حاکی از آن است که تقریبا ۴۲ درصد از مردان و ۵۶ درصد از زنان در گروه سنی ۲۹ – ۲۵ ساله به مدت یک سال و بیشتر در انتظار یافتن شغل بوده‌اند. همچنین تقریبا ۲۹.۴ درصد از مردان و ۵۷.۱ درصد زنان در گروه سنی ۳۰ ساله و بیشتر به مدت یک سال و بیشتر در انتظار یافتن شغل بوده‌اند که به نظر می‌رسد بالا بودن این میزان در زنان به دلیل حساسیت آنها برای یافتن نوع کار مورد علاقه و نیز عدم مسئولیت مستقیم آنان در تامین معاش خانواده (نسبت به مردان) یا به لحاظ ترجیح کارفرمایان در به کارگماری مردان نسبت به زنان باشد.

نتایج این بررسی نشان دهنده آن است که بیشترین نسبت جمعیت بیکار که طول مدت بیکاری آنها یک سال و بیشتر بوده است، مربوط به رده سنی ۲۹-۲۵ ساله تقریبا ۳۵.۹  درصد است. در همین راستا طی سال‌های مذکور بیشترین نسبت جمعیت بیکار که طول مدت بیکاری آنها بین هفت تا ۱۲ ماه بوده است، مربوط به جوانان ۲۴ – ۱۵ ساله با تقریبا ۳۱.۸ درصد و همچنین سهم قابل توجهی از جمعیت بیکار که طول مدت بیکاری آنها کمتر از شش ماه بوده است، مربوط به گروه سنی ۳۰ ساله و بیشتر با تقریبا ۵۲ درصد است که به نظر می‌رسد با افزایش سن بیکاران سختگیری آنان در انتخاب شغل متناسب با شان اجتماعی کمتر می‌شود.