یک کانال نزدیک به اصولگرایان مدعی شد ؛ حسن روحانی به زودی باید در دادگاه حاضر شود!!

یک کانال نزدیک به اصولگرایان مدعی شد که یک منبع آگاه در دادگاه ویژه روحانیت گفته است : روحانی به زودی باید در دادگاه حاضر شود.

بر اساس این ادعا شکایت های بسیار زیادی از حسن روحانی در دادگاه ویژه روحانیت ثبت شده است.

این منبع مدعی شده این شکایت ها که هم توسط افراد حقیقی و هم حقوقی ثبت شده است به تعداد فراوانی رسیده که در حال تجمیع این شکایت ها هستیم.

بعضی از این شکایت ها پس از بررسی اصطلاحا عدم استماع خورده است یعنی مورد قبول دادگاه ویژه روحانیت قرار نگرفته است ولی بسیاری از شکایت ها به دلیل متقن و مستند بودن، مورد قبول واقع شده است.

افرادی که شکایت کرده اند بارها به دادگاه ویژه روحانیت می آیند که چرا شکایت های ما رسیدگی نشده است لذا وظیفه داریم طبق مر قانون عمل کنیم.

درحال بررسی همه شکایت ها و تجمیع آنها هستیم و به زودی باید حسن روحانی در دادگاه حاضر شود.

✍️ دیدگاه شما 🙏