۲۱ سردار در بین ۴۱ گزینه شهرداری تهران

شنیده ها

سخنگوی منتخبان شورای ششم شهر تهران از انتخاب ۴۱گزینه برای تصدی شهردار آینده تهران توسط ۲۱ نفر از اعضای منتخب شورای شهر خبر داده است.

گفتنی است ۲۱ نفر از این ۴۱ گزینه، یعنی حدود نصف لیست، سردار و نظامی هستند.

اسامی گزینه های پیشنهادی به شرح زیر است:
۱- اسماعیل احمدی مقدم
۲- عباس اکبری
۳- محمود ایلخان
۴- معصومه آباد
۵- جمال آبرومند
۶- مهرداد بذرپاش
۷- محمد پژمان
۸- پژمان پشمچی زاده
۹- محین پیرهادی
۱۰- علیرضا جاوید
۱۱- علیرضا جعفری
۱۲- غلامرضا جلالی
۱۳- مهدی جمالی نژاد
۱۴- علی حاجی زاده
۱۵- مازیار حسینی
۱۶- هابیل درویش
۱۷- حسین دهقان
۱۸- فرهاد رهبر
۱۹- علیرضا زاکانی
۲۰- محمد علی شجاعی
۲۱- سید جواد شوشتری
۲۲- محمود صلاحی
۲۳- حسین طلا
۲۴- مجتبی عبدالهی
۲۵- عباس علی آبادی
۲۶- محمد علی آبادی
۲۷- کمال علی پور
۲۸- پرویز فتاح
۲۹- عبادالله فتح الهی
۳۰- محمد رضا فلاح زاده
۳۱- لطف الله فروزنده
۳۲- محمد فروزنده
۳۳- رستم قاسمی
۳۴- قدرت گودرزی
۳۵- محمد مخبر
۳۶- صولت مرتضوی
۳۷- مهدی مسکنی
۳۸- سعید محمد
۳۹- علی نیکزاد
۴۰- مرضیه وحید دستجردی
۴۱- سردار وحیدی