۲۱ محکوم ایرانی از عراق به ایران منتقل شدند

پایگاه خبری / تحلیلی نگام _ به دنبال رایزنی های فشرده سفارت جمهوری اسلامی ایران در بغداد با مقامات قضایی عراق، ۲۱ محکوم ایرانی دیروز (دوشنبه) از عراق به ایران منتقل شدند.

۲۱ تبعه ایرانی که در عراق محکوم شده و دوره مجازات خود را در زندان های عراق می گذراندند، با رایزنی های فشرده سفارت جمهوری اسلامی ایران در بغداد بویژه «ایرج مسجدی» سفیر ایران در عراق با رئیس قوه قضائیه و دادگستری عراق، دیروز به ایران منتقل شدند.

این ۲۱ نفر با حضور نمایندگان سفارت جمهوری اسلامی ایران و نماینده وزارت دادگستری و مقامات قضایی عراق در مرز «شلمچه» تحویل مقامات قضایی کشورمان شدند.

این ۲۱ تبعه ایرانی به خاطر پرونده های مواد مخدر و سرقت در عراق محکوم شده و دوره زندان خود را می گذراندند.

انتقال این محکومان به ایران براساس ماده سوم توافقنامه همکاری حقوقی و قضایی بین جمهوری اسلامی ایران و عراق صورت گرفت.

مواد مخدر، سرقت و ورود غیرقانونی به عراق مجازات های سنگینی به همراه دارد و دادگستری عراق نسبت به این موارد گذشت نمی کند و جزء مجازات های مالی به شمار نمی رود.