۲۳هزار نفر بعد از تنفیذ رئیسی کشته شدند

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – شنیده ها

از زمانی که در بیت‌ رهبری ، ابراهیم رئیسی به عنوان رییس دولت منتصب شد تا امروز که کمتر از ۴۰ روز می‌گذرد، حدود ۲۳هزار نفر به خاطر ضعف در واکسیناسیون و مصائب کرونایی کشته شده اند.

گفتنی است در طول عمر دولت روحانی که کرونا کشور را فراگرفت یعنی حدود ۱۷ ماه ۹۱هزار نفر کشته شدند.

اگر آمارهای رسمی را که شائبه بسیار دارد را مد نظر بگیریم حجم کشته‌شدگان در همین مدت اندک روی کار آمدن رئیسی چندین برابر بازه زمانی پیک‌های کرونایی قبلی است.