۲۳۰ هزار نفر در سه ماه اول سال در بیمارستان‌های تامین اجتماعی بستری شدند/ ۱۱۱ هزار و ۴۹۷ عمل جراحی انجام شد

پایگاه خبری / تحلیلی نگام، تعداد افرادی که در بهار امسال در بیمارستان‌های سازمان تامین اجتماعی بستری شدند، اعلام شد.

به گزارش ایلنا ، بر اساس اعلام دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی این سازمان، در سه ماه ابتدای سال جاری، ۲۲۹ هزار و۹۵۵ نفر در مراکز درمانی ملکی تأمین‌اجتماعی بستری شدند که بیمه‌شدگان تأمین‌اجتماعی با ۲۰۸ هزار و ۴۰۴ نفر (معادل ۹۰.۶ درصد) بیشترین آمار بستری‌شدگان این مراکز بودند

بیمه‌شدگان بیمه سلامت با ۱۲ هزار و ۲۴۵ نفر، نیروهای مسلح با ۲ هزار و ۲۲۴ نفر، بیماران فاقد بیمه درمانی با ۴ هزار و ۸۸۰ نفر، سایر بیمه‌ها با ۲ هزار و ۲۱ نفر و کمیته امداد ۱۸۱ نفر دیگر گروه‌های بستری به تفکیک بیمه‌های درمانی را در بیمارستان های ملکی سازمان تامین اجتماعی تشکیل می‌دهند.

بر اساس اعلام دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی،در سه ماه بهار سال جاری، ۱۱۱ هزار و ۴۹۷ عمل جراحی در مراکز ملکی درمانی تأمین‌اجتماعی سراسر کشور انجام شد.

از مجموع اعمال جراحی انجام شده، ۱۶.۱ درصد جراحی بزرگ، ۳۹.۱درصد جراحی متوسط و ۴۴.۸ درصد جراحی کوچک بوده است.