۲۸ درصد تحصیلکرده‌ها سراغ مشاغل تولید محور نمی‌روند/ نسل جوان در حال ورود به بازارهای کاذب اقتصادی است

پایگاه خبری / تحلیلی نگام ، فرامرز توفیقی بیان کرد: ‌ ۲۸ درصد جامعه تحصیل کرده به دلیل دریافت‌نکردن دستمزد کافی و نبود امنیت شغلی به هیچ عنوان به دنبال شغل‌هایی که به رشد تولید ناخالص ملی منجر می‌شوند و مولد محور هستند،‌ نمی‌روند.

به گزارش «نود اقتصای»، فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد شورای‌عالی کار اظهار داشت: بر اساس آمار رسمی که آمار غیررسمی بسیار بالاتر از این موارد است،‌ ۲۸ درصد جامعه تحصیلکرده به دلیل دریافت‌نکردن دستمزد کافی و نبود امنیت شغلی به هیچ عنوان به دنبال شغل‌هایی که به رشد تولید ناخالص ملی منجر می‌شوند و مولدمحور هستند،‌ نمی‌روند.

وی بیان کرد: ۴۰ درصد از کسانی هم که وارد این مشاغل می‌شوند خودشان در پایان سال قراردادشان را تمدید نمی‌کنند و دلیل آن هم استرس‌های ناشی از نبود امنیت شغلی، پایین بودن دستمزد و سرکوب‌های دستمزدی کارفرمایان است.

رئیس کمیته دستمزد شورای‌عالی کار گفت: نسل جوان جذب بازارهای غیرمولد و مشاغلی می‌شوند که سهمی در افزایش تولید ناخالص داخلی ندارند. ببینید که چه بلایی سر خانواده در کشور می‌آید.