بیست و هشتم مرداد ۹ دی پهلوی بود!

کودتای ۲۸ مردادِ ۳۲، توسط پهلوی، رستاخیز ملی نامیده شد!

شاه تنها به دادن نشان رستاخیز ملی به اوامر دخیل در کودتا اکتفا نکرد و هرساله کسبه و اصناف بازار را مجبور می‌کرد تا به مناسبت ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ به عنوان یک جشن و رستاخیز ملی مردم، مغازه‌ها و خیابانها را چراغانی و جشن بگیرند.

پس از سقوط دولت دکتر محمد مصدق، برخی از افراد و سیاسیون که طرفدار سلطنت پهلوی بودند به رهبری محمدرضا شاه، این رخداد را یک رستاخیز مردمی و قیام ملی نامیدند که کشور را از آشوب و افتادن به دامن کمونیسم رهانید و هم‌راستا با این افراد، سیاستمداران و وزارت خارجه امریکا به شدت فعال بود تا این واقعه را یک حرکت خود‌جوش مردمی و بدون دخالت آمریکا به جهانیان معرفی کند.

بدین ترتیب ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ در زمان پهلوی همچون گسلی بود که مردم و سیاستمداران و طرفداران سلطنت پهلوی را از هم جدا می‌کرد.

اتفاقی که پس از سال ۸۸ هم رخ داد و با راه اندازی نمایشی نهم دی که با لشکر کشی اتوبوسی از سر تا سر کشور و اهدای تراول های پنجاه هزار تومانی و کیک و ساندیس به شرکت کنندگان همراه بود دقیقا همین شکاف و فاصله را میان دولتمردان و مردم ایجاد کرده است.

روز رستاخیز ملی ۲۸ امرداد ۱۳۳۲ - مشروطه
بیستمین سالگرد رستاخیز ۲۸ مرداد (تمبر) - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
تمبرهایی که بدون مهر باطل شدند!

روز رستاخیز ملی ۲۸ امرداد ۱۳۳۲ - مشروطه
28 مرداد 1340- روز رستاخیز ملی در سرعین
روز رستاخیز ملی ۲۸ امرداد ۱۳۳۲ - مشروطه
روز رستاخیز ملی ۲۸ امرداد ۱۳۳۲ - مشروطه
شمع ملی‌گرایی که ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ خاموش شد+ تصاویر