۲ میلیارد تومان، هزینه قرائت یک ساعت تذکر کتبی/ وقتی که بودجه مجلس انقلابی فقط صرف تذکر می‌شود!!!

برآوردها نشان می‌دهد هزینه هر یک دقیقه جلسات علنی مجلس در سال جاری بالغ بر ۳۳میلیون تومان است.

با توجه به اینکه در هر جلسه علنی دست‌کم یک ساعت از وقت مجلس به قرائت تذکرهای نمایندگان اختصاص می‌یابد، باید گفت در هر هفته بین ۴ تا ۶ میلیارد تومان هزینه تذکرهایی می‌شود

این تذکرها معمولا تغییر محسوسی در روند مدیریتی کشور ندارد.

اما نمایندگان مجلس انقلابی !!! معمولا ترجیح می دهند برای دیده شدن و رسانه ای شدن نامشان و هم چنین تاثیرگذاری در انتخابات های آتی ، این تذکرها را مطرح کنند و متاسفانه این گونه به باد دادن بیت المل برایشان اهمیتی نداشته باشد!!!