۳۱٩ هزار ایرانی در آلمان؛ ۶ ایرانی‌تبار به پارلمان آلمان راه یافتند

پایگاه خبری / تحلیلی نگامدر انتخابات پارلمانی آلمان، ٨۳ نمایندۀ خارجی تبار به مجلس فدرال راه یافتند. شش تن از این نمایندگان دارای تبار ایرانی هستند.

تعداد کرسی های پارلمان سراسری آلمان که در دوره گذشته ۷٠۷ عدد بود، در دورۀ بیستم به ۷۵۳ عدد افزایش یافته است. به این ترتیب بیش از ۱۱ درصد کرسی ها به نمایندگان خارجی تبار رسیده که در مقایسه با دوره پیشین بیشتر، اما نسبت به جمعیت اقلیت های خارجی ساکن آلمان هنوز بسیار کم است.

به گزارش رادیو فرانسه، در انتخابات پارلمانی سال ۲٠۱۷ آلمان ۵۷ نامزد دارای تبار خارجی به مجلس فدرال راه یافتند. این رقم حدود ٨ درصد از ۷٠۷ کرسی مجلس را تشکیل می داد. در دوره جدید این سهم به ۱۱٫۳درصد رسیده است.

سهم خارجی تباران در شش حزب حاضر در مجلس دوره بیستم آلمان بسیار متفاوت است. به عنوان نمونه، در این دوره نزدیک به یک سوم نمایندگان حزب چپ از میان خارجی تباران انتخاب شده اند.

تعداد نمایندگان دارای تبار خارجی بستگی به سیاست حزب‌ها دارد. مردم آلمان در انتخابات به فهرستی رای می دهند که پیش تر از سوی حزب تهیه شده است.

روزنامه هندلزبلات به نقل از مرکز رسانه ای “اینتگراسیون” در برلین می نویسد: “حزب چپ با اختصاص ۱۱ کرسی از مجموع ۳٩ کرسی پارلمانی خود در دوره جدید در زمینه گزینش خارجی تباران رکورد شکسته است. سهم خارجی تباران در فهرست این حزب به بیش از ۲٨ درصد می رسد، در حالی که براساس آخرین سرشماری ها ۲۶ درصد جمعیت فعلی آلمان را شهروندان غیرآلمانی تشکیل می دهند”.

دولت آینده، چه از طریق حزب سوسیال دموکرات به رهبری اولاف شولتس و چه به وسیله حزب دموکرات مسیحی به رهبری آرمین لاشت بدون ائتلاف با دو حزب سبزها و دموکرات آزاد (لیبرال) نمی تواند تشکیل شود. از میان ٩۲ نماینده حزب دموکرات آزاد تنها ۵ تن دارای تبار خارجی هستند. قابل تعمق این که حزب آلترناتیو برای آلمان که کاهش مهاجران خارجی و مبارزه با اسلامی شدن آلمان را سرلوجه برنامه های خود کرده است نیز شش کرسی از ٨۶ کرسی فراکسیون پارلمانی خود را در اختیار نمایندگان خارجی تبار گذاشته است.

سهم خارجی تباران در فراکسیون حزب سوسیال دموکرات از نزدیک ۱٠ درصد در دوره پیشین به ۱۷ درصد در دوره جدید افزایش یافته است. در مقابل از تعداد نمایندگان خارجی تبار حزب سبزها کمی کاسته شده است.

کمترین نماینده خارجی تبار را در مقایسه با احزاب دیگر اتحاد دموکرات مسیحی دارد. این حزب کمتر از ۵درصد از کرسی های فراکسیون ۱٩۶ نفره خود را به نمایندگان خارجی تبار داده است. این رقم نسبت به دوره پیش اندکی افزایش یافته، اما همچنان رقم پائینی است. البته باید یادآور شد که خارجی تباران آلمان بیشتر به احزاب سوسیال دموکرات، چپ و سبزها گرایش دارند.

شش نمایندۀ ایرانی تبار از سه حزب

از شش نماینده ایرانی تبار مجلس بیستم آلمان سه تن عضو فراکسیون حزب سوسیال دموکرات، یک تن عضو حزب دموکرات آزاد، یک تن عضو حزب سبزها و نفر آخر عضو حزب چپ است. بیژن جیرسرائی از حزب دموکرات آزاد و امید نوری پور از حزب سبزها در دوره پیشین سخنگوی سیاست خارجی حزب های خود بودند و احتمالا در دوره جدید هم همین نقش را خواهند داشت.

زهرا واگن کنشت از رهبران پرنفوذ حزب چپ ها نیز تنها نماینده ایرانی تبار این حزب در مجلس فدرال است. وی که از پدر ایرانی و از مادر آلمانی است، پدر خود را از کودکی هرگز ندیده است. او شریک زندگی اسکار لافونتن سیاستمدار برجسته آلمانی، نخست وزیر اسبق ایالت زارلند در مرز فرانسه و از رهبران مهم حزب چپ است.

سه نماینده ایرانی تبار وابسته به حزب سوسیال دموکرات عبارتند از یاسمین فهیمی، پارسا مروی و کاوه منصوری.

از سال ۲٠٠٠ میلادی به این سو، در پی پذیرفته شدن ملیت دوگانه برای ایرانیان مقیم آلمان، بخش مهمی از آن ها تابعیت آلمان را پذیرفته و در آمار رسمی از فهرست ایرانیان خارج شده اند. به این دلیل دسترسی به آمار دقیق تعداد ایرانیان آلمان بسیار دشوار است.

اما دبیرخانه شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور در ایران یک سال پیش بدون ذکر منبع خود تعداد آن ها را حدود ۳۱٩ هزار تن اعلام کرده است. اگر این رقم درست باشد، سهم ایرانیان در مجلس فدرال آلمان به یک تن در برابر هر ۵۳ هزار تن می رسد.

ترک ها، به عنوان بزرگترین اقلیت خارجی ساکن آلمان دارای بیشترین نمایندگان در مجلس فدرال آلمان هستند. آمار این نمایندگان در مجلس بیستم هنوز اعلام نشده، اما در دوره پیشین یازده تن بودند.