۳۱۰ رای الکترال بایدن قطعی است

پایگاه خبری / تحلیلی نگام _  تحقیقی جالب که در نیویورک تایمز منتشر شده، به بررسی روند فاصله نظرسنجی‌ها در سال۲۰۱۶ با آنچه در نهایت رخ داد، می‌پردازد.طبق این بررسی، حتی با در نظر گرفتن میزان فاصله میان نظرسنجی‌ها و نتایج نهایی ایالت‌های مختلف و اعمال آن میزان اختلاف بر نظرسنجی‌های موجود، جو بایدن (نامزد دموکرات‌ها) همچنان با کسب ۳۱۰رأی الکترال، برنده انتخابات خواهد بود.

اشارات مستقیم و غیرمستقیم کارشناسان و خود متن را هم باید در نظر داشت که این نظرسنجی‌های امروز میانه ماه جولای است که مورد بحث است و انتخابات در ماه نوامبر است.

نکته دیگر اینکه با همین اعمال ساده میزان اختلاف، فاصله بایدن و رقیبش در پنسیلوانیا و بویژه ویسکانسین، به میزان خطای کلی نظرسنجی‌ها می‌رسد.

نکته دیگر اینکه شرایط رأی دادن حداکثری مردم، به ویژه اقلیت‌های نژادی در ایالت‌هایی مانند فلوریدا به‌سختی توسط جمهوریخواهان در حال محدودتر و محدودتر شدن است.

از سوی دیگر، ترامپ نیز در ایالت‌هایی مانند همین فلوریدا، کارولینای شمالی و آریزونا در حال بازسازی موقعیت خود است.

اشارات مستقیم و غیرمستقیم کارشناسان و خود متن را هم باید در نظر داشت که این نظرسنجی‌های امروز میانه ماه جولای است که مورد بحث است و انتخابات در ماه نوامبر است.

نکته دیگر اینکه با همین اعمال ساده میزان اختلاف، فاصله بایدن و رقیبش در پنسیلوانیا و بویژه ویسکانسین، به میزان خطای کلی نظرسنجی‌ها می‌رسد.

نکته دیگر اینکه شرایط رأی دادن حداکثری مردم، به ویژه اقلیت‌های نژادی در ایالت‌هایی مانند فلوریدا به‌سختی توسط جمهوریخواهان در حال محدودتر و محدودتر شدن است.

از سوی دیگر، ترامپ نیز در ایالت‌هایی مانند همین فلوریدا، کارولینای شمالی و آریزونا در حال بازسازی موقعیت خود است.