۳۳ درصد مردم معتقدند با تغییر رئیس جمهور شرایط فرقی نمی کند

شنیده ها

از پاسخگویان پرسیده شد «فکر می‌کنید با تغییر دولت در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه، وضعیت کشور چه تغییری خواهد کرد؟»

آخرین نظرسنجی ایسپا (فروردین ۱۴۰۰) نشان می دهد، ۳۲.۸ درصد پاسخگویان گفته اند با تغییر دولت در انتخابات ریاست جمهوری، وضعیت کشور بهتر می شود.

در مقابل ۱۱.۷ درصد بیان کرده اند با تغییر دولت در انتخابات ریاست جمهوری، وضعیت کشور بدتر می شود. همچنین ۳۳.۲ درصد معتقد بوده اند با تغییر دولت در انتخابات ریاست جمهوری خردادماه، وضعیت کشور فرقی نخواهد کرد.

۲۲.۳ درصد پاسخگویان در پاسخ به این پرسش اظهار بی‌اطلاعی کرده‌اند یا به آن جواب نداده‌اند