۳۵روز از آغاز اعتراضات کارگران گروه ملی گذشت/”تولید” خواسته معترضان

 

 

نگام ، حقوق بشر _ کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران امروز شنبه با حضور در مقابل استانداری خوزستان بار دیگر پیگیر مطالبات صنفی خود شدند.

 

به گزارش ایلنا، در ادامه اعتراضات صنفی کارگران گروه ملی فولاد ایران، صبح امروز شنبه (۲۴ آذر ماه) حدود ۴۰۰ نفر از کارگران این واحد صنعتی برای سی و پنجمین روز متوالی مسیرخیابان سلمان فارسی اهواز را تا ساختمان استانداری خوزستان راهپیمایی کردند.

کارگران تصریح کرده‌اند: دلیل استمرار اعتراضاتمان ازسرگیری فعالیت همه واحدهای گروه ملی است که متاسفانه تا امروز عملی نشده و امنیت شغلی آنهابه خطر افتاده است.

کارگران معترض می‌گویند بانک ملی که در حال حاضر مالک گروه ملی فولاد ایران است، به تعهدات خود در زمینه راه‌اندازی خطوط تولید و تامین نقدینگی آن  عمل نمی‌کند.