۳ دولتمرد سیزدهم

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – شنیده ها

یک ماه تا تشکیل رسمی دولت سیزدهم به ریاست سید ابراهیم رئیسی باقی مانده و گمانه‌زنی‌ها درباره ارکان اصلی تشکیل دهنده دولت اوج گرفته است.

براساس شنیده‌ها از منابع موثق، فارغ از حدس و گمان‌ها، آن چه که تا این لحظه قطعی شده است، حضور محمد مخبر، فرهاد رهبر و سید صولت مرتضوی در دولت رئیسی است و به این ترتیب، معاونت اول رئیس جمهور و ۲ مسئولیت دیگر در کابینه، امانتداران دوران جدید خود را پیدا کردند.

علاوه بر ۳ دولتمرد مذکور، مرتضی بختیاری به عنوان یکی دیگر از نیروهای مورد اعتماد رئیس جمهور منتخب است که احتمال حضور او در کابینه نیز افزایش یافته است.