۴۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی؛‌ شرکت‌های زیر نظر سپاه و رهبری معاف از مالیات!

پایگاه خبری / تحلیلی نگام _ معاون سازمان امور مالیاتی ایران اعلام کرد ۴۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور وجود دارد.


محمد مسیحی در ادامه گفت تقریباً معادل همین رقم نیز برآورد می‌شود ‌که معافیت مالیاتی وجود داشته باشد. معافیت‌های مالیاتی مربوط به شرکت‌های زیر نظر سپاه و دفتر رهبری است.
وجود ۴۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی به همراه تقریبا همین میزان معافیت مالیاتی در حالی است که مالیات تقریبا نیمی از بودجه سال جاری را تشکیل می‌دهد و اهمیت فراوانی برای دولت دارد.


در بودجه سال جاری ۲۰۴ هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی در نظر گرفته شده است. کل بودجه عمومی سال جاری خورشیدی ۵۷۰ هزار میلیارد تومان است.


آمارهای رسمی نشان می‌دهد که برخلاف دیگر بندهای درآمدی بودجه مانند صادرات نفت یا فروش شرکت‌های دولتی، درآمدهای در نظر گرفته شده در بخش مالیات تقریبا به‌طور کامل محقق شده است؛ موضوعی که آقای مسیحی نیز آن را تایید کرد.


طی دو سال گذشته، بودجه دولت همواره با یک سوم کسری مواجه شده و سال آینده نیز پیش‌بینی می‌شود بودجه دولتی با کسری هنگفتی مواجه شود.