۴ دهه سرکار گذاشتن ملت؟

 

 

راه سبز امید 

 

اینکه ایران بعد از ۴ دهه دشمنی با امریکا و اسراییل

از امریکا بخاطر نقض پیمان دوستی با ایران

به دیوان داوری لاهه شکایت می کنند

و وزیر خارجه دشمنی با اسراییل و تلاش برای نابودی آن را

با سفسطه و مغلطه انکار می کند یعنی چی؟

آیا این حرکات به معنای ارسال پیام به امریکا و اسراییل نیست

مبنی بر اینکه ما حاضر به ترک مخاصمه با شما هستیم

به شرطی که کاری به ما نداشته باشید

و ما را به رسمیت بشناسید؟

مگر نه اینکه به زعم زعمای قوم حفظ نظام از اوجب واجبات است؟

اگرچه حفظ آن در گروی به رسمیت شناختن اسراییل و سازش با دشمن باشد.

این سخنها دو معنی دارد :

۱- نظام حاضر به هر سازشی با دشمن و کوتاه آمدن از همه شعارهای توخالی خود هست به جز آشتی با ملت و به رسمیت شناختن حقوق و آزادیهای آن.

۲- نظام ۴ دهه ملت ایران را با شعارهای دشمن ساز و تو خالی خود فریب داده و انها را سر کار گذاشته و همه عمر و جوانی و سرمایه و منابع انها را برای هیچ به هدر داده است.

 

نگام ، ناگفته های ایران ما

One thought on “۴ دهه سرکار گذاشتن ملت؟

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.