۴ گزینه «جبهه اصلاحات» برای شهرداری تهران؛ محسن هاشمی، اسحاق جهانگیری، پیروز حناچی و عباس آخوندی

شنیده ها

نشست خبری ۲۱ نامزد عضو لیست جبهه اصلاحات برای شورای شهر تهران که به لیست” جمهور” نامگذاری شده برگزار و نامزدهای این لیست به بررسی اولویت ها و بیان دغدغه ها و برنامه های خود برای شهر تهران پرداختند.

افشین حبیب زاده عضو شورای شهر پنجم و نامزد ششمین دوره انتخابات شورای شهردرباره گزینه های پیشنهادی خود برای شهرداری تهران نیزگفت: آقایان حناچی، محسن هاشمی، اسحاق جهانگیری، عباس آخوندی و… گزینه های خوبی هستند که می شود آن ها را بررسی کرد.

اما در مورد اینکه چه کسی شهردار خواهد شد باید موضوع بررسی شده، گزینه ها مطرح شوند و در نهایت به یک جمع بندی کلی برسیم تا آن را اعلام کنیم.