۶دلیل برای بی‌کفایتی گزینه پیشنهادی وزارت نیرو

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – شنیده ها

برخی از تحلیلگران دلایل زیر را به عنوان علل اصلی بی کفایتی علی اکبر محرابیان برای تصدی وزارت نیرو عنوان نموده اند :

۱. فقدان هرگونه تجربه مرتبط با حوزه وسیع صنعت آب و برق، شبکه ارتباطات لازم با بدنه و مدیران صنعت، اعتبار و احترام لازم برای مدیریت کمبود و قطعی آب و برق

۲. کپی ‌برداری ارزیابی نشده از برنامه مدیران فعلی وزارتخانه (از بانیان وضع موجود) و بی شک ادامه همین فرمان، به دلیل ناآشنایی علمی و تجربی با حوزه

۳. درخواست حجم عجیب تامین از منابع مالی برای ایجاد ظرفیتهای جدید و رفع مشکل آب و برق در برنامه و عملا، رفع مسئولیت از تشدید بحران کمبود و قطعی برق و آب

۴. سوابق ضعیف مدیریتی در وزارت صنایع (دولت نهم) و بدنامی در صنعت آب و برق به دلیل اجرای طرحهای شدیداً ضد محیط زیستی

۵. عدم اخذ آرای لازم از متخصصان، فعالان صنعت آب و برق، در نظرسنجی های انجام شده از سوی رسانه های تخصصی

۶. اعتراضات گسترده در افکار عمومی صنعت تا حد شکل گیری کمپین‌های چند هزار نفره تقاضا از رئیس جمهور برای پس گرفتن نامزدی وی