‍ دسته‌گل جدید صداوسیمای علی عسگری!

تعدادی از مدیران صدا و سیما که به سن بازنشستگی رسیدند با تاسیس شرکت های فرهنگی در یک اقدام بی سابقه و شگفت انگیز، کلیه امور پرسنلی این دستگاه حاکمیتی را در تیول خود گرفته و از این پس به عنوان پیمانکار صدا و سیما شناخته می شوند.

به عبارت بهتر همه پرسنل صدا و سیما از این پس شرکتی به حساب می آیند و دیگر طرف حساب آنها این شرکت ها هستند . شرکت هایی که گفته میشود موسس آنها جملگی مدیران فعلی یا سابق صدا و سیما هستند و با انتقال حقوق پرسنل به حساب های شخصی بصورت قطره ای و با تاخیرهای طولانی و کسورات اعجاب آور حقوق پرسنل را پرداخت می کنند

روز گذشته تعدادی از پرسنل شاغل و بازنشسته صدا و سیما با تجمع دربرابر این سازمان خواهان اجرای قانون و برچیده شدن این شرکتهای غیرقانونی شدند.