‍ آمار مهاجران خارجی درترکیه در سال ۲۰۱۹؛ افغان‌ها در رده سوم و ایرانی‌ها پنجم

پایگاه خبری / تحلیلی نگام _ براساس گزارش «آمار مهاجران خارجی در سال ۲۰۱۹ » مرکز آمار ترکیه، سال گذشته شمار مهاجران خارجی در کشور با ۱۷.۲ درصد افزایش نسبت به سال گذشته به ۶۷۷ هزار و ۴۲ نفر رسیده است.

مطابق این گزارش، بیشترین میزان مهاجران خارجی با ۱۴.۵ درصد را شهروندان عراقی تشکیل می‌دهند. شهروندان ترکمنستان با ۱۳.۸ درصد در جایگاه دوم، اتباع افغانستان با ۸.۲ درصد در جایگاه سوم، اتباع سوریه با ۷.۵ درصد در جایگاه چهارم و اتباع ایرانی با ۷.۳ درصد در جایگاه پنجم قرار دارند.

بر این اساس، ۵۴.۴ درصد از این مهاجران را مردان و ۴۶.۶ درصد از آن‌ها را زنان تشکیل می‌دهند.

شهر استانبول با ۴۵.۳ درصد بیشترین میزان مهاجران خارجی را به خود جذب کرده است. پس از استانبول، آنکارا با ۹.۲ درصد، آنتالیا با ۶.۵ درصد، بورسا ۳.۵ درصد و ازمیر با ۲.۲ درصد به ترتیب پس از استانبول قرار گرفته‌اند.

افراد بین سنین ۲۵ الی ۲۹ سال، با ۱۳.۳ درصد غالب گروه سنی مهاجران خارجی در ترکیه در سال گذشته را به خود اختصاص داده‌اند.
مطابق این آمار، سال گذشته ۳۳۰ هزار و ۲۸۹ نفر از ترکیه مهاجرت کرده‌اند. از این تعداد ۲۴۵ هزار و ۴۲۶ نفر را اتباع خارجی تشکیل می‌دهند.

بر این اساس ۲۳.۹ درصد از این تعداد را شهروندان عراقی، ۷.۳ درصد شهروندان ایرانی، ۶.۸ درصد را شهروندان افغان، ۶ درصد را شهروندان جمهوری آذربایجان و ۵.۷ درصد از آن را اتباع ترکمنستانی تشکیل‌ می‌دهند.