‍ مجلس خبرگان رهبری یا نمایندگان رهبری در خبرگان؟!

✍️حسن ماکیانی

مجلس خبرگان رهبری نهادی است متشکل از ۸۸ فقیه «واجدالشرایط» که براساس اصل ۱۰۷ قانون اساسی سه مسئولیت مهم در باره رهبری نظام دارد

۱-انتخاب۲-برکناری یا عزل۳-نظارت ، که توسط رأی مستقیم مردم برای ۸سال تعیین می گردند. این مجلس به علت حساسیتی که در انتخاب رهبر دارد، طبق اصل ۱۰۸ قانون اساسی صلاحیت خود تنظیمی دارد ، تا هیچ نهادی نتواند این پارلمان کوچک اما راهبردی و مهم را تحت نفوذ قرار دهد؛ اما در اینجا اولین سوال این است که این افراد پارلمان کوچک و راهبردی توسط چه مقام و مقاماتی تایید صلاحیت می شوند؟ آیا این افراد توسط شورای نگهبان تایید صلاحیت می شوند؟! اعضای شورای نگهبان را چه شخصی انتصاب و انتخاب می کند؟!

دومین سوال اکثر نمایندگان مجلس خبرگان ،نماینده رهبری و امام جمعه استانهای کشور می باشند! و عده ای هم از جمله رییس مجلس خبرگان ،که عضو و رییس شورای نگهبان هم می باشد و تایید صلاحیت تمام نهادهای انتخاباتی از جمله مجلس خبرگان هم در دست ایشان است، توسط شخص رهبری منصوب شده است ، چگونه می توانند بعنوان ناظر بر عملکرد رهبری و یاعزل او باشند؟!

دقیقا این عمل متناقض هم می باشند! ودر نتیجه مجلس خبرگان رهبری نمایندگان رهبری در خبر گان می باشند که بجای نظارت بر عملکرد رهبر و نهادی زیر نظر معظم له با تعریف و تمجید و یک بیانیه اجلاس را به پایان می رسانند!؟